Ruotsissa kirjastojen e-kirjalainaus kasvaa ja kulut lisääntyvät. Nyt pohditaan sitä, miten e-ainestokulut voidaan kattaa tulevaisuudessa, jos käyttö lisääntyy edelleen.

Ruotsissa e-kirjoihin liittyvää keskustelua on käyty jo pitemmän aikaa aktitiivisesti eri osapuolten välillä. Keskustelun jatkeeksi Kungliga Biblioteket julkaisi huhtikuussa mielenkiintoisen tutkimuksen aiheesta otsikolla Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek. Nimensä mukaisesti tutkimuksessa kartoitetaan, miten Ruotisissa voitaisiin järjestää kansallinen ja kirjastojen  yhteinen e-kirjojen jakelujärjestelmä.
 

Helmet-kirjastojen asiakkaille pilottikokeiluna avattu ebib-palvelun kirjavalikoima laajenee. Otavan ja Editan kirjojen lisäksi mukaan tulevat nyt myös Tammi ja WSOY. Kirjavalikoima on karttuva ja se laajenee esimerkiksi syksyn uutuuskirjoilla. Pilotin avulla selvitetään mahdollisuuksia e-kirjojen kirjastojakeluun Suomessa.
 

Mielenkiintoinen artikkeli The Economist -lehdessä, miten kirjastot ja kustantajat näkevät e-kirjan ja sen aseman nyt ja tulevaisuudessa. Artikkeli keskittyy USAhan, mutta mukana myös esimerkkejä Euroopasta. Elämme jännittäviä aikoja...
Asiasanat: 

Matkalla e-maailmaan

15, Tam, 2013

Sähkösanomia, matkalla e-maailmaan –sarja käsittelee e-kirjoja jakelun, tekijänoikeuksien, käyttäjäkokemuksen sekä tekniikan ja tulevaisuuden näkökulmasta. Sarja on toteutettu yhteistyössä Kansalliskirjaston, Kirjastot.fi:n, Suomen kustannusyhdistys ry:n, Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin –hankkeen, Viestinnän keskusliiton sekä Yleisten kirjastojen keskuskirjaston kanssa. Sarjan tarkoituksena on nostaa esiin e-kirjoihin liittyviä kysymyksiä ja tuoda esiin eri toimijoiden näkökulmia.

Enad front för e-boken!

27, Mar, 2012
Tukholman kaupunginkirjasto on aloittamassa e-kirjojen lainaukseen liittyvän pilottiprojektin Ordfront -kustantamon kanssa. Lainattavaksi tulee myös uutuuskirjallisuutta ja kokeiltavana on hinnoittelumalli, jossa kirjojen lainaushinta määrätyy teoksen iän mukaan.
Asiasanat: 
Amerikkalainen Overdrive ja ALA (American Library Association) ovat julkaisseet yhteistyössä tehdyn, kirjaston käyttäjille suunnatun kyselyn. Kysely on laajin tähän astisista e-kirjojen käyttötutkimuksista. Otos on 75 000 vastaajaa.
Tagit: 
EBLIDAn lainopillinen työryhmä (EGIL=Expert Group on Information Law) on laatinut periaatteet koskien e-kirjojen hankintaa ja käyttöä. Neuvottelut Euroopan komission kanssa paperin pohjalta on aloitettu tällä viikolla.

Tutustumismatka Tallinnaan

7, Mar, 2012

Marraskuisen matkamme tarkoitus oli tutustua Viron e-kirjatilanteeseen. Käyntikohteinamme olivat Viron kulttuuriministeriö ja Tallinnan kaupunginkirjasto (Tallinn Central Library). Tallinnan kaupunginkirjasto on sijainnut nykyisessä rakennuksessa vuodesta 1920 lähtien. Rakennus on peräisin 1800-luvun lopulta ja sitä on restauroitu useaan otteeseen. Vuosina 2000 - 2001 toteutettiin mittava restaurointi, jolloin rakennus sai takaisin alkuperäisen ulkonäkönsä.
 

En e-boksenkät ser dagens ljus!

30, Lok, 2012
Tukholman kaupunginkirjasto on julkaissut e-kirjakyselynsä tulokset. Kysely toteutettiin viime kesänä verkkokyselynä. Tulokset ovat mielenkiintoisia.

Sivut

Subscribe to RSS - e-kirjojen lainaus